Andrew Myers /Modern sculptor/

11:45 Posted by Street

Шинэлэг санаа байна. Бүтээх аргачлыг нь ойлгочлоо :D Шүрүпдэх гэж зовох юм байна ha-ha
Thousand of screws making 3D portrait0 comments: