S' shop wall art

21:28 Posted by Street


U-Club wall art

20:21 Posted by StreetЭнэ зургийг 5 сургуулийн ойролцоо байдаг U-Club гэдэг нэртэй кафед зурсан ба Графикийг The Click-ийн TAMI гаргаж хялбар аргаар Проектор ашиглаж анх удаа зурж үзлээ бас төвөгтэй эд байналээ.Гэхдээ Проектороор зурахаар цаг хугацаанд хэмнэлттэй ч хүмүүсийн үнэлэмж бага юмаа.Энэ хэсэгт Fuzzball байрлах болохоор ерөнхийдөө хөлбөмбөгийн сэдэлтэй График гаргасан за тэгээд цаашидаа юм хийгээл байх болно, Бүүүр агуу зүйлийг хийхийг үнэхээр хүсэж байнаа зүтгэжил байна андууд хэлэх юмаа хэлээрэй!

GYM wallart

16:23 Posted by Street

Аан сайн уу наазууд Төв Бассейны GYM-ын ханан дээр зурлаа. Зураасан, вектор стилиэр зурсан.